Hoving Risicomanagement & Assurantiën

Hoving Assurantiën is ontstaan in 2008 en opgezet door Gert-Jan Hoving. Na een kleine 15 jaar als MKB-adviseur op verschillende kantoren te hebben gewerkt en de laatste jaren mede bestuurder en directielid van zowel een assurantiekantoor als een makelaardij met een divisie hypotheken en verzekeringen was de tijd rijp om een eigen kantoor te beginnen. In de periode 2008-2013, naast Hoving Assurantiën, operationeel directeur/eigenaar geweest van een snel groeiend bedrijf in de glasvezeltechniek, echter toch de keus gemaakt om mij volledig te richten op Hoving Assurantiën.
Voorheen waren verzekeringen het uitgangspunt voor het bedrijf maar inmiddels ben ik er wel van overtuigd dat verzekeringen een oplossing kunnen zijn voor de risico’s die een ondernemer kan lopen in zijn ondernemerschap. De insteek van het bedrijf is dan ook gewijzigd in het maken van risico- en verzekeringsanalyses in samenspraak met de ondernemer (eventuele aanvulling van de accountant) Dit om in kaart te brengen wat verantwoorde risico’s zijn en welke niet.
In mijn optiek is ondernemen ook risico’s nemen maar wel zo, dat ze te overzien zijn en niet de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt. Veelal is een organisatorische wijziging al voldoende om een risico te verminderen naar een acceptabel niveau. Is het risico toch onaanvaardbaar dan zullen wij hier een passende verzekeringsoplossing voor vinden en eventueel maken! Ik zeg met opzet wij, ik vind het halfjaarlijks bezoeken van mijn relaties een normaal iets, face to face contact, weten wat u als ondernemer bezig houdt. Want ondernemen is niet een statisch gebeuren u ziet waarschijnlijk kansen en mogelijkheden en pakt deze zoals een goede ondernemer betaamt met beide handen aan. Dan is het goed voor mij om te weten wat u bezighoudt. Waar 5 jaar geleden een verzekeringsbehoefte bestond kan dit nu overbodig zijn en waar u 2 jaar geleden nog niet aan toe was is nu actueel, hier maken wij eventuele overlappingen en hiaten in het huidig verzekeringspakket inzichtelijk.

Ik hoor u graag …..tot binnenkort?

Verzekeringen hebben een belangrijke functie in het economisch verkeer. Voor ondernemers is het belangrijk verzekeringen af te kunnen sluiten voor risico’s die niet op een andere manier te beheersen zijn. Dit doen wij door het in kaart brengen van uw bedrijfs- en risicoprofiel van uw bedrijf. We kijken naar de materiële en immateriële schade die ontstaat na een calamiteit en bespreken met u of u deze wenst te verzekeren of dat”u dit risico “neemt”?
Voor een goede analyse wordt gekeken naar:
- Bedrijfsstructuur
- Bedrijfsmiddelen
- Bedrijfsactiviteiten
- Vervoer & Logistiek
- Personeel
- Employee Benefits

Uiteraard zijn wij ook het aangewezen adres voor een ‘second opinion” waar wij overlappingen en hiaten van het huidig verzekeringspakket inzichtelijk maken.

Management consultancy wordt gedefinieerd als "de praktijk van het geven van deskundig advies aan klanten over bedrijfsstrategie, organisatie, marketing, bedrijfsvoering, logistiek, financiën, informatie technologie en personeelszaken”.
Waar wij ons in Business Consulting hebben verdiept. U krijgt advies over de omzetting van strategie naar tactische en operationele thema’s, implementatie advies

- Verandermanagement
- Competentiemanagement
- Operationsmanagement
- Supply Chain Management

Hoving Consultancy helpt u met de verbetering van de dienstverlening naar uw klanten, door:
Uw commerciële slagkracht te vergroten,
door meer business te halen uit nieuwe en bestaande klanten en marktkansen beter te benutten.
Een cultuur te realiseren waarin uw mensen de klant prestaties voortdurend verbeteren,
door zowel aandacht te hebben voor besturing en inrichting als leiderschap en teameffectiviteit.

Contact

Opmerkingen en vragen zijn welkom.

* indicates required field

Hoving Assurantiën
Beneden Westdiep 31
9641 GE Veendam

06 30 212 126
info@hovingassurantien.nl

Direct contact

Bel met 0630212126

RSS Verzekering nieuws