Risico-en Verzekeringsanalyse

Verzekeringen hebben een belangrijke functie in het economisch verkeer. Voor ondernemers is het belangrijk verzekeringen af te kunnen sluiten voor risico’s die niet op een andere manier te beheersen zijn. Dit doen wij door het in kaart brengen van uw bedrijfs- en risicoprofiel van uw bedrijf. We kijken naar de materiële en immateriële schade die ontstaat na een calamiteit en bespreken met u of u deze wenst te verzekeren of dat”u dit risico “neemt”?

Uiteraard zijn wij ook het aangewezen adres voor een ‘second opinion” waar wij overlappingen en hiaten van het huidig verzekeringspakket inzichtelijk maken.

  • Bedrijfsstructuur
  • Bedrijfsmiddelen
  • Bedrijfsactiviteiten
  • Vervoer & Logistiek
  • Personeel
  • Employee Benefits